Logo Zenden Consultancy
Zenden Consultancy B.V.  
Home
Visie
Disciplines
Zelfstandig
Referenties
Publicaties
Gegevens
Contact

Referenties

Afwikkeling arbeidsovereenkomst
Met succes de nabetalingen van loon, vakantiedagen, -geld en transitievergoeding gevorderd van werkgever die maar niet over de brug kwam met de uitbetalingen.
Ontvlechting samenwerkingsverband
Met succes een koopsom gevorderd uit een vso waarin een samenwerking werd beëindigd.
Hoogte hekwerk
Bestuursrechtelijke procedure tegen hoogte hekwerk in het buitengebied.
Kwartiermaker Cure Afvalbeheer
Het oprichten van een bedrijfsbureau bij de afvalinzamelaar van de gemeente Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Vaststellingsovereenkomst
Met succes een mediationtraject bijgezeten waarin een werknemer op onjuiste gronden zijn ontslag voorgelegd kreeg, zonder rekening te houden met de billijke vergoeding.
Verborgen gebrek
met succes een civiele procedure gevoerd in verband met een verborgen gebrek (lekkage) in een recentelijk aangekocht appartement.
Leges WKO
Bezwaarprocedure tegen leges Kinderopvang
Parkeren camper op openbare parkeerplaats
Met succes bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedure gevoerd tegen beschikking omdat camper onterecht op een openbare parkeerplaats zou staan.
Blad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >> verder