Logo Zenden Consultancy
Zenden Consultancy B.V.  
Home
Visie
Disciplines
Zelfstandig
Referenties
Publicaties
Gegevens
Contact

Referenties

einde arbeidsovereenkomst
civiele procedure afwikkeling contracteinde met vakantiedagen, -geld en transitievergoeding.
Hoogte hekwerk
Bestuursrechtelijke procedure tegen hoogte hekwerk in het buitengebied.
Kwartiermaker Cure Afvalbeheer
Het oprichten van een bedrijfsbureau bij de afvalinzamelaar van de gemeente Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Valkenswaard.
Vaststellingsovereenkomst
Met succes een mediationtraject bijgezeten waarin een werknemer op onjuiste gronden zijn ontslag voorgelegd kreeg, zonder rekening te houden met de billijke vergoeding.
Verborgen gebrek
met succes een civiele procedure gevoerd in verband met een verborgen gebrek (lekkage) in een recentelijk aangekocht appartement.
Leges WKO
Bezwaarprocedure tegen leges Kinderopvang
Parkeren camper op openbare parkeerplaats
Met succes bezwaar-, beroep- en hoger beroepsprocedure gevoerd tegen beschikking omdat camper onterecht op een openbare parkeerplaats zou staan.
Permar
Consultancy in Finance & Control voor liquiderende samenwerking Permar B.V. I.L.
Blad: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  >> verder